Våra Tjänster

Vår strävan är att finnas som en resurs i utvecklings projekt.
Vi kan ta helhetsansvar för konstruktion, dokumentation, byggnation, och test eller bara hjälpa till med vad kunden efterfrågar.
I många projekt finns vi med som en resurs för prototyptillverkning och maskinbyggnation.
Vi har också kunskaper om process anläggningar och de specifika krav som ställs på livsmedelsindustrin.
Vi utför licenssvetsning enligt EN 288 och tillverkar
med 3A kvalité om sådana krav finns.
Vi har även uthyrning av konsulter inom konstruktion, tillverkning, utprovning, mm.