Välkommen till Experimentverkstaden Skåne AB

Experimentverkstaden Skåne AB är ett företag med lång erfarenhet av arbete i utvecklingsprojekt. Vi har förståelse för behovet av snabba leveranser i utvecklingsprojekt för att inte försena projekten. Vår filosofi är att vara så breda som möjligt med egna resurser för att säkerställa utlovade leveranser. Viktigt för oss är att tillgodose kundens önskemål på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Vi föredrar att arbeta i partnerskap med våra kunder, leverantörer och kolleger. För oss innebär det bland annat att vi arbetar på löpande räkning. Kunden bestämmer hur brått det är och vilken kvalité som ska hållas. På detta sätt får kunden alltid arbetet utfört till rätt pris.
Vid normal produktion med normal framförhållning offererar vi gärna våra arbeten.